Totul despre evaluarea și actualizarea patrimoniului

Cu toții avem job-uri și o mulțime de sarcini zilnice pe care trebuie să le îndeplinim cu succes. La finalul zilei, atunci când suntem doar noi cu noi, apare întrebarea ”De ce fac ceea ce fac?”. În acest răspuns constă adevărata definiție a succesului. Împlinirea adevărată apare acolo unde profesionalismul întâlnește bucuria de a munci.

De aceea, la evaluare patrimoniu misiunea noastră este de a ne asigura că fiecare instituție atinge cel mai înalt nivel de profesionalism în ceea ce privește evaluarea și actualizarea patrimoniului . Cel mai bun mod de a atinge perfecțiunea este colaborarea cu o echipă de experți, capabili să răspundă nevoilor de evaluare și actualizare ale patrimoniului.

În materialul de astăzi ne-am propus să oferim o imagine mai clară asupra a ceea ce înseamnă evaluarea și actualizarea patrimoniului cu adevărat.

Ce este evaluarea patrimoniului?

Patrimoniul este un termen familiar pentru mulți dintre noi, însă asociat cu ”evaluare” poate genera adesea confuzii. Ei bine, evaluarea patrimoniului presupune: inspectarea tuturor activelor, analizarea și actualizarea listei activelor pentru o imagine cât mai fidelă. Practic tot ceea ce deține un om sau o instituție publică alcătuiește patrimoniul. Dacă ne gândim pentru o clipă doar la tot ceea ce deține fiecare dintre noi realizăm complexitatea acestui domeniu.

Misiunea echipei noastre este de a inventaria absolut toate elementele care aparțin unei primării sau unei instituții publice, cu o atenție deosebită la detalii.

Cum se derulează procesul de evaluare a patrimoniului?

Singurul mod de a obține o imagine a patrimoniului cât mai ancorată în realitate este etapizarea proceselor de evaluare. Secretul celor mai reușite proiecte nu vine doar din pasiunea de a munci, ci mai ales din capacitatea de organizare a sarcinilor zilnice. Astfel, în primul pas are loc analiza tuturor activelor și întocmirea raportului de evaluare conform standardelor de evaluare  prin calcul și descriere individuală a fiecărui bun.  Această etapă se derulează dincolo de ușile biroului, în teren, pentru a suprapune informațiile scriptice asupra celor faptice. O parte frumoasă a muncii noastre este descoperirea comorilor României, care sunt peisajele minunate ce stau ascunse în diferite colțuri ale țării. Ne bucurăm de fiecare loc nou pe care îl descoperim și încercăm în permanență să promovăm valorile României prin ceea ce facem.

În următoarea etapă, are loc predarea raportului de evaluare și a documentelor suport, atât în format fizic, cât și electronic. În acest punct, un rol important îl are respectarea termenelor limită, extrem de importante în mediul public. În acest sens, recomandăm mereu alegerea unor parteneri definiți prin seriozitate și profesionalism. În cazul echipei Evaluare patrimoniu, garanția punctualității este dată de respectarea unui termen de aproximativ 15-20 de zile pentru realizarea rapoartelor de evaluare, în funcție de complexitatea proiectului. În cazul în care termenul este depășit, ne asumăm oferirea gratuită a raportului de evaluare.

Ce este actualizarea patrimoniului?

Actualizarea patrimoniului are ca punct de pornire „Cartea Albă”. Aceasta este denumirea neoficială, publicată în Monitorul Oficial, a tot ceea ce înseamnă actualizarea patrimoniului, care este obligatorie conform Codului Administrativ. La fel ca și în cazul evaluării, actualizarea patrimoniului implică câteva etape importante care necesită dedicare și multă atenție. În acest sens, fiecare acțiune asupra inventarului trebuie însoțită de documentația aferentă, urmând a fi analizată și transpusă în forma de actualizare. În a doua etapă, toate acțiunile din actualizare urmează să fie supuse verificării de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, iar numai în urma unui punct de vedere pozitiv se va ajunge la publicarea în Monitorul Oficial.

De ce sunt necesare actualizarea și evaluarea patrimoniului?

Spre deosebire de alte servicii, evaluarea patrimoniului este obligatorie prin lege. Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul instituţiilor publice vor fi reevaluate cel puţin o dată la 3 ani de o comisie numită de conducătorul instituţiei publice sau de evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului în care s-a efectuat reevaluarea.

Misiunea noastră zilnică este de a aduce plus valoare succesului partenerilor noștri. De aceea, ne-am concentrat toate eforturile și întreaga pasiune pentru tot ceea ce înseamnă patrimoniu într-un soft unic în România, menit să inoveze modul de lucru al instituțiilor publice. Am creat special pentru acțiunea de monitorizare un soft 100% customizabil, adaptat cerințelor clienților noștri.

Inspirat din activitatea și din nevoile instituțiilor publice, acest soft include toate datele despre patrimoniu, completate de către noi în primă fază, urmând ca mai apoi fiecare instituție să își actualizeze permanent datele in funcție de modificări. În cadrul soft-ului sunt gestionate toate modificările din istoric și toate documentele aferente unui bun din patrimoniu, precum: autorizații, contracte de lucrări, procese verbale de recepție, extrase de carte funciară, situații de reparații și alte lucrări de întreținere, modernizări, contracte de concesiune și închirieri.

Profesionalismul înseamnă servicii de calitate. Fă primul pas către succes și alege performanța în fiecare evaluare și actualizare de patrimoniu!

Contactează-ne!