Evaluarea activelor din patrimoniul instituțiilor publice. OBLIGATORIE o dată la 3 ani!

Activitatea de evaluare a patrimoniului instituțiilor publice este reglementată de OMFP 3471/2008 – Norme privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale din patrimoniul instituţiilor publice – actualizat 2015, stabileşte principalele aspecte ale procedurii de evaluare a activelor.

  Art. 11 (1) din OMFP 3471/2008

 Începând cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul instituţiilor publice vor fi reevaluate cel puţin o dată la 3 ani de o comisie numită de conducătorul instituţiei publice sau de evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului în care s-a efectuat reevaluarea.

  Art. 607 (1) din Codul Administrativ

În cazul unităților administrativ-teritoriale pentru care la data intrării în vigoare a prezentului cod nu a fost atestată apartenența bunurilor la domeniul public de interes local, aplicarea prevederilor art. 289 se realizează în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului cod. Raportul de evaluare al patrimoniului este necesar în cadrul procedurii de actualizare/completare a inventarului domeniului public.

 Cele mai mari trei beneficii recunoscute de către reprezentanții instituțiilor publice:

  1. Cel mai mare beneficiu îl reprezintă evitarea primirii unei măsuri din partea auditorilor Curții de Conturi prin îndeplinirea prevederilor Art. 11 din OMFP 3471/2008. Printre cele mai întâlnite măsuri ale auditorilor Curții de Conturi sunt cele legate de inventarierea și evaluarea patrimoniului.
  2. Imaginea fidelă în contabilitate a realității din teren. Raportul de evaluare cuprinde inventarierea tuturor activelor supuse evaluării, precum și un capitol cu descrierea și prezentarea stării activelor supuse evaluării. Concluzia raportului de evaluare prezintă valoarea activelor la starea și stadiul actual.
  3. Posibilitatea de actualizare în Monitorul Oficial a valorii de inventar a imobilelor aflate în domeniul public și privat.

  Cine poate efectua raportul de evaluare?

Evaluarea activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul instituţiilor poate fi realizată numai de către evaluatori autorizaţi având specializarea evaluarea proprietăţii imobiliare (EPI) sau de către un membru corporativ, caz în care raportul trebuie întocmit de unul sau mai mulţi evaluatori având specializarea EPI.

Avem soluția perfectă pentru fiecare patrimoniu!